Jak spočítat čistou mzdu?

17. 4. 2021 0 Comments

Pracovní inzeráty nám slibují tolik a tolik peněz v hrubé mzdě. Co to ale znamená a o kolik se liší od té čisté?

Hrubá mzda je výše odměny, kterou má sice zaměstnavatel se zaměstnancem sjednánu v pracovní smlouvě, ale nepředstavuje celkovou částku, kterou zaměstnanec nakonec dostane. Je třeba od ní totiž odečíst povinné odvody na zdravotní a sociální pojištění, zálohu na daň z příjmů, případně následně přičíst možná zvýhodnění. Tím získáme výši čistě mzdy. Do konce roku 2020 vstupovala při jejím výpočtu v potaz ještě tzv. superhrubá mzda, která navyšovala daň z příjmu fyzických osob. Jsou to vlastně mzdové náklady zaměstnavatele zaokrouhleny na stokoruny nahoru.

the-czech-crown-3980871_1280

A jak tedy provést výpočet čisté hodinové mzdy 2021? Na koncept superhrubé mzdy už můžeme naštěstí zapomenout, takže nám bude stačit znát opravdu jenom výši té hrubé, která se zároveň stává základem pro výpočet daně). Pro výpočet příjmů přesahujících 48násobek průměrné mzdy (či měsíčně její 4násobek) plátí 23% daňové pásmo, pro ostatní 15% pásmo.

calculator-1276066_1280

A jak tedy na samotný výpočet? Buď můžeme použít jednu z nespočtu internetových kalkulaček, které veškerou námahu odedřou za nás, nebo na to můžeme jít pěkně postaru – s tužkou, papírem a kalkulačkou. Jak již bylo řečeno, vycházíme z hrubé mzdy, k níž připočítáme všechny složky (základní mzda, příplatky, odměny, náhrady). Takto získáme základ daně, z nějž vypočítáme 15% daň z příjmu, přičemž zaokrouhlujeme na koruny nahoru. Výsledná částka stanovuje měsíční zálohu na daň z příjmu fyzických osob před odečtením daňových slev. Ty odečtěme vzápětí. A jaké to například jsou?

  • Sleva na poplatníka ve výši 27 840 Kč (měsíčně 2320 Kč)
  • Sleva na vyživovaného manžela ve výši 24 840 Kč (uplatňuje se pouze ročně)
  • Sleva na vyživovaného manžela ZTP/P ve výši 49 680 Kč (měsíčně 4140 Kč)
  • Sleva pro studenta – 4020 Kč (měsíčně 335 Kč)
  • Daňové zvýhodnění na první dítě – 15 204 Kč (1267 Kč měsíčně)
  • Daňové zvýhodnění na druhé dítě  – 19 404 Kč (1617 Kč měsíčně)
  • Daňové zvýhodnění na třetí a další dítě – 24 204 Kč (2017 Kč měsíčně)
  • ….

Získáme tak zálohu na daň. Pokračujeme dále výpočtem sociálního (6,5 % ze mzdy) a zdravotního (4,5 % ze mzdy) pojištění a nakonec hrubou mzdu snížíme o zálohu na daň, obě pojištění a získáme tak konečnou výši čisté mzdy.

5/5 - (1 vote)