Jak jsou ve světě přijímány LED reflektorové žárovky jako zdroj veřejného osvětlení

5. 4. 2018 0 Comments

Že svět není jednotný v názorech na různé problematiky, už všichni dobře víme. Podobné je to i se zaváděním novinek v oblasti osvětlovací techniky. Prosadit je do praxe zkrátka trvá někdy dlouhou dobu a tu ovlivňuje celá řada faktorů.
osvětlení nad přechodem.jpg

Severoamerický kontinent

Ve Spojených státech a v Kanadě se první projekty veřejného LED osvětlení objevily již v roce 2008. Byly vyhlášeny první tendery a praktické postupy výměny stávajících osvětlovacích zdrojů již v té době měly propracovaný souhrn jednotlivých kroků. Nebyl problém nezávisle zhodnotit technické provedení a parametry osvitu, jež získával certifikáty od státních zkušeben. V té době se tu vydávaly známky hodnocení kvality označené jako LM-79 a Lighting Facts. Běžně se do praxe zaváděla dotační politika a propagace technologií, mimo jiné na specializovaných webových serverech.
most v sydney.jpg
Výsledkem snažení bylo osvětlení mnoha velkých měst, z nichž můžeme namátkou vybrat např. Los Angeles. Bylo tu vyměněno 140 tisíc sodíkových vysokotlakých výbojek za světla https://www.lightpark.cz/reflektorove-led-zarovky/, a to v průběhu pěti let. Návratnost celé akce byla vypočítána na dobu 7 let, přičemž životnost těchto světel přesahuje 15 let. Úspory nákladů a energie byly značné. V nákladech dosáhla úspora 10 milionů amerických dolarů za rok a za stejnou dobu se uspořilo celkem 68 GWh elektrické energie. Navíc byly silnice osvětleny bílým světlem, které je z hlediska bezpečnosti silničního provozu mnohem efektivnější, než oranžovo-žluté světlo sodíkových výbojek.

Asie

V Asii je situace poněkud odlišná. I zde se masivně tato světla zavádí do praxe, nejsou však často k dispozici doklady o certifikátech osvětlení, nejsou dostupné technické informace, a lidé nemají k dispozici přesné údaje ohledně výhod tohoto světelného zdroje. Realizované projekty také nemají takovou úroveň kvality, jako je tomu v Kanadě a USA.
zlatá lampa.jpg

Evropa

V Evropě je celkově nižší počet výrobců těchto světel ve srovnání s Amerikou a dosud probíhá pouze certifikování svítidel pro bezpečnost (EMC certifikáty). I přesto, že již proběhly projekty národního rázu, např. v Německu (zúčastnilo se jich více než 20 obcí a měst), přesto je mezi lidmi stále nízká míra informovanosti o samotných projektech, i o těchto typech osvětlení obecně.

Česko

U nás je situace podobná, jako v zemích EU. Kvalita jednotlivých projektů veřejného osvětlení je velmi různorodá, navíc se určitá LED svítidla často využívají na nevhodných místech, což nevykazuje jejich optimální úsporu v elektrické energii a dalších nákladech. Přispívá to tedy prozatím spíš k odvrácenému postoji a k nedůvěře. Ani v Praze se nedá očekávat v horizontu několika let razantní nástup LED svítidel na veřejných prostranstvích.