Co by měly obsahovat etikety na výrobcích?

30. 6. 2021 0 Comments

Pokud kupujeme prakticky jakýkoliv výrobek, pak první, co bezpochyby upoutá naši pozornost je etiketa. A nikoliv bezdůvodně. Výrobci ji totiž nechávají navrhnout tak, aby co nejvíce pomohla propagaci a prodeji daného produktu. Ovšem to ani zdaleka neznamená, že si tam mohou uvést, cokoliv je napadne.

I pro vzhled etiket a především pro informace zde uvedené totiž platí poměrně přísná pravidla, která musí výrobci pod hrozbou velkých pokut dodržovat. Byla zavedena především kvůli ochraně spotřebitele. Ten totiž musí přesně vědět, co kupuje.

etiketa1

V první řadě je zde fakt, že veškeré informace, které jsou na ní uvedeny, musí odpovídat skutečnosti. Nesmí zde být uvedeno nic, co by nebyla pravda, ať už jde o jakýkoliv výrobek. Pokud jde například o hovězí přední, nesmí tam být uvedeno, že se například jedná o zadní.

Dále zde musí být uvedeno kompletní složení. To nemusí obsahovat procenta obsahu jednotlivých látek, avšak jednotlivé suroviny musí být seřazeny sestupně od té, které je zde obsaženo nejvíce, až po tu, které je v daném výrobku použito nejméně.

etiketa2

Je to proto, aby se zákazník mohl podívat, z čeho přesně onen produkt je. To je důležité, neboť někteří lidé mohou být na určité suroviny alergičtí, jiní jsou naopak zase vegetariáni. Navíc je to i jedno z opatření proti používání zdravotně závadných látek.

U čisticích prostředků pak musí být uvedena i varování o toxicitě i označení dané látky, podle kterého mohou zdravotníci v případě potřeby zvolit správný způsob léčby. Stejně tak zde musí být nápis, který říká, aby byl daný produkt uschováván mimo dosah dětí.

Je to jen pochopitelné, koneckonců děti jsou zvědavé a chtějí všechno zkoumat. To je samozřejmě pochopitelné, koneckonců tak získávají nové informace o světě. Je však na nás, abychom zajistili, že se při svých průzkumech nezraní.

Jak je tedy vidět, ani návrh etikety není tak jednoduchý, jak by se mohlo zdát. Pro nás jako zákazníky to však znamená, že máme jistotu o tom, co kupujeme. A to je rozhodně důležité.